Hvem kan få hjemmebehandling?

Vi tilbyder hjemmebehandling i tilfælde, hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker transport til klinikken.

For at modtage hjemmebehandling under sygesikringen, kræver det en særlig henvisning fra din læge.

Hvis du har en henvisning til hjemmebehandling, vil Sygesikringen Danmark yde tilskud. Udover normaltaksten vil der være et kørselstillæg som afhænger af afstanden til klinikken.

Hvis du har ret til vederlagsfri fysioterapi, og ikke kan komme på klinikken, så kan du også få hjemmebehandling. I så fald bliver kørselstillægget dækket sammen med resten af behandlingen.