FysioDanmark Herning

FysioDanmark Herning er en fysioterapeutisk klinik beliggende i Herning centrum. Der er gode tilgangsforhold med elevator og parkeringshus i niveau med klinikken.

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder bl.a.

  • Fysioterapi
  • Holdtræning
  • Individuel træning
  • Akupunktur
  • Osteopati
  • Massage
  • Idrætsfysioterapi
  • Firmafysioterapi

Hvad kan du forvente som patient her på klinikken?

Fysioterapeuterne på klinikken har et højt uddannelsesniveau med forskellige interesseområder og kompetencer. Den samlede viden er tilgængelig for dig, når du kommer til fysioterapeutisk behandling og træning.

Vi undersøger og behandler alle typer af skader. En grundig undersøgelse er grundlaget for din behandling og fysioterapeutiske genoptræning. Vi opstiller et målrettet forløb i fællesskab med dig. Gennem forløbet får du information og vejledning om din behandling og den genoptræning, der skal genoprette og forebygge den skade du har henvendt dig med.

Vi har overenskomst med sygesikringen og samarbejder med de fleste forsikringsselskaber. Du er altid velkommen til at ringe til os og høre nærmere om de forskellige behandlinger og tilbud vi har på klinikken.

FysioDanmark

FysioDanmark er Danmarks største sammenslutning af kvalitetssikrede fysioterapeuter med mere end 80 fysioterapeutiske klinikker fordelt over hele landet.

Hos FysioDanmark finder du landets førende fysioterapeuter og sundhedsfaglige eksperter, der står klar til at hjælpe dig. Vi er konstant i udvikling, og uddanner og certificerer os løbende for at kunne tilbyde de nyeste behandlingsmetoder inden for feltet. Du kan derfor være sikker på, at få den mest kvalificerede hjælp hos FysioDanmark.

Læs mere om FysioDanmark her.

Ret til aktindsigt i egen patientjournal

Patienten har ret til at se og evt. få en udskrift af sin journal. Ved ønske herom, tilbydes patienten en tid til gennemgang ved en fysioterapeut.

Der udleveres kun journaloplysninger til tredjepart, f.eks. forsikringsselskaber eller advokater, hvis patienten gives skriftligt samtykke. Ved udlevering af journaloplysninger skrives et notat i journalen herom.

Patientsikkerhed

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed: Utilsigtede hændelser – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Har du ret til erstatning efter patientskade?

www.patienterstatningen.dk