Radierende Chokbølge Terapi er en videnskabelig bevist behandlingsmetode, som har god effekt på en lang række skader i kroppens sener og muskler.

Hvad er fordelene ved Radierende Chokbølge Terapi?

Med Radierende Chokbølge Terapi opnås en kortere og mere effektiv behandling, som giver hurtige resultater på sværtbehandlede tilstande. Behandlingen er helt uden bivirkninger. Som følge af den høje effektivitet anbefales Radierende Chokbølge Terapi behandlingen inden for ortopædi ofte før kortisonbehandling og kirurgi.

Radierende Chokbølge Terapi anvendes bl.a. til at behandle:

Hælspore, hælsenesmerter, springerknæ, løberknæ, golf- eller tennisalbue, skuldersmerter, muskelsmerter mm.

Hvordan foregår behandlingen med Radierende Chokbølge Terapi?

En behandling består af mellem 1000-4000 slag og tager normalt mellem 5-10 min. Oftest behandles der én gang per uge. Det forekommer, at der er patienter, der er fuldstændig smertefri efter én behandling, men oftest kræves der mellem 3-6 behandlinger med 5-10 dages mellemrum for at opnå et vedvarende resultat. Afhængig af hvilke gener du har og hvor på kroppen de er lokaliseret, justeres blandt andet kraften i slaget og antal af slag per sekund.

Gør behandling med Radierende Chokbølge Terapi ondt?

Eftersom Radierende Chokbølge Terapi er en relativ aggressiv behandlingsform, kan den opleves som noget smertefuld. Samtidig varer behandlingen kun i nogle få minutter, og ubehaget ophører, så snart behandlingen stoppes. Det er ikke normalt med bivirkninger, men hos enkelte kan der opstå et mindre blåt mærke eller rødme, hvor behandlingen er udført.

Hvem bør ikke behandles med Radierende Chokbølge Terapi?

Du skal undgå Radierende Chokbølge Terapi, hvis du samtidig gennemgår en anden behandling som f.eks. kortisoninjektioner, antiinflammatorisk lægemiddel eller blodfortyndende medicin. Har du hjertebesvær, en øget blødningstendens eller er gravid, skal du ligeledes undgå behandling med Radierende Chokbølger. Du må ikke indtage nogen antiinflammatorisk medicin fem dage før behandlingen eller direkte efter dens afslutning.