Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse.

Du kan få gratis fysioterapi, hvis du har en varig lidelse. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en progressiv sygdom. Lidelsen kan være medfødt eller være opstået senere i livet.

Vi har en lang række af patienter som er faste gæster her i huset under denne ordning.

Svært fysisk handicap

Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning:

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.

Der kan henvises til både individuel behandling og holdtræning.

Progressiv sygdom

Der er krav om, at personen skal have en funktionsnedsættelse, men kravet om svært fysisk handicap gælder ikke for denne gruppe.

Den vederlagsfrie fysioterapi skal som udgangspunkt foregå på hold.

Hvem kan henvise til vederlagsfri fysioterapi?

Ifølge overenskomsten kan læger i tilknytning til behandling af en patient henvise til vederlagsfri fysioterapi.

Test af vederlagsfri patienter

Vi tester vores vederlagsfri patienter tre gange om året. Vi oplever at disse test gavner både patienterne, fysioterapeuterne og klinikken. Det giver direkte værdi for den enkelte patient, en højere kvalitet i behandlingsplanen og det gør, at vi bedre kan subgruppere patienterne på vores hold.

Vi behøver f.eks. ikke kun at sammensætte hold efter diagnoser, men også efter patienternes kunnen og hvilken træningsform de kunne have gavn af.

Testresultatet har ikke betydning for om du fortsat kan få vederlagsfri behandling og træning. Der testes udelukkende for at kunne optimere din behandling og træning.