Lænderygsmerter er en af de hyppigste årsager til at der tages kontakt til lægen.   

Som et led i den overordnede strategi på rygområdet tilbyder regionen de praktiserende læger et tilbud om at få rygpatienter ekstra undersøgt, så lægen bedre kan tage stilling til det videre forløb. Tilbuddet kaldes ULRUS og er en forkortelse af Udvidet Lænderygundersøgelse. 

Hvad er ULRUS? 

ULRUS er en standardiseret evidensbaseret lænderygundersøgelse udført af praktiserende fysioterapeuter.  

Formålet med ordningen, er at give den praktiserende læge en mulighed for et hurtigt supplerende tilbud, om en standardiseret biopsykosocial udredning af komplekse lænderygpatienter.  

Her på klinikken har vi fysioterapeuter, der er specialuddannede indenfor ULRUS.  

Undersøgelsen består af spørgeskemaer og naturligvis en klinisk undersøgelse. Derudfra laves en plan for behandlingsforløbet, som kan bestå af træning, manuel behandling og information om, hvordan du bedst tackler din problematik i hverdagen. 

Den henvisende læge vil senest 14 dage efter undersøgelsen modtage en afrapportering fra fysioterapeuten med anbefalinger til lægen omkring det videre forløb. 

For dig som rygpatient betyder ordningen 

  • Grundig undersøgelse af en fysioterapeut med bred erfaring indenfor lænderygsmerter 

  • Undersøgelse indenfor 1 uge 

  • Ikke flere udgifter end vanlig fysioterapeutisk undersøgelse og behandling 

  • Udarbejdelse af en undersøgelsesrapport med anbefalinger omkring det videre forløb. 

Hvem kan henvises? 

  • Patienter med lænderygsmerter med eller uden rodpåvirkning, som fortsat er i udredningsfasen 

  • Patienten skal være over 18 år 

  • Patienter med non – specifikke lænderygtilstande kan henvises til ULRUS efter 4 uger  

  • Patienter med lumbal nerverodspåvirkning kan henvises til ULRUS efter 2 uger 

Det er din praktiserende læge der tager stilling til, om ULRUS er noget for dig.